Projekt BAONPS

Glavni namen projekta BAONPS je indentificirati nove psihoaktivne substance s pomočjo različnih metod testiranja drog, tako na prizoriščih nočnega življenja kot tudi izven le-teh. Projekt si prizadeva za izboljšanje ozaveščenosti in znanja obiskovalk/-cev partijev o drogah (predvsem NPS), njihovih učinkih in tveganjih. Projekt stremi k razumevanju pomenov in vzorcev uporabe NPS ter s tem povezanih medkulturnih razlik. O NPS in kulturnih faktorjih, ki vplivajo na vzorce uporabe, obvešča tudi lokalne in nacionalne institucije in organizacije, ki se ukvarjajo z drogami. V projektu sodelujejo Italija, Nemčija, Portugalska in Slovenija.


klikni na logotip za obisk DrogArt spletne strani:

drogart